HP-resultat samre an forra gangen

Har lyckats med konststycket att fa samre resultat pa HP an forra gangen jag skrev. Jag antar att jag fortfarande kan soka pa det gamla resultatet?
Andreas 2009-04-16 02:17

Kommentarer:


Chris Wigh Studie & yrkesvägledare 2009-04-16
Hej
Då är det förra resultatet som räknas.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: