Studieliteratur

Hej!
Jag undrar vad finns för utbildningar som inte har så mycket studieliteratur? arbetar på andra sätt (praktik, projekt mm) Förtillfället så går jag en samhällsvetenskaplig universitets utbildning och känner att jag inte får ut så mycket av utbildning genom att bara sitta och läsa bok upp och bok ner och gå på någon enstaka föreläsningar (har cirka 2 föreläsningar i veckan). Finns mycket jag vill hålla på med. Det jag fundrar på är om naturvetskapliga utbildningar har mer variation i uppläget.
tacksam för svar vet inte hur länge man orkar gå kvar på den här utbildningen...
Anders 2009-05-04 02:18

Kommentarer:


Sussi 2009-05-04
Hur långt in i utbildninngen har du kommit? Om man letar efter variation i studieupplägget så kanske det är bra att vänta tills man har kommit en bit in i utbildningen för att få känna på det. Om t ex en 15 hp kurs enbart har föreläsningar och en tenta så kanske det senare kommer en kurs med projektarbete och en med rapportskrivande. Det kan bero på vad det är för kurs som man läser och vad som upplägg som det passar för.  

Studielitteratur ingår nog i de flesta utbildningar, men omfattningen på det och hur innehållet behandlas och ska tas in kan vara lite olika. Det finns t ex kurser med enbart 2 böcker på litteraturlistan medan en annan kurs har t ex 10 böcker på litteraturlistan. På en del kurser ska man ska läsa in sig på studielitteratur genom att parallellt lösa problem av olika slag. Detta upplägg finns lite varstans, på naturvetenskapliga såväl som samhällsvetenskapliga utbildningar.

Inom samma ämne på två olika lärosäten kan man finna olika upplägg där t ex ena har enligt det traditionella med föreläsningar och en tenta i slutet medan den andra har en massa projektarbeten som man ska fixa med hjälp av studielitteraturen.

På naturvetenskapliga utbildningar finns t ex laborationer och exursioner. Men även om det är en del av studieupplägget så är det också en del studielitteratur som man brukar få läsa in sig på på egen hand och sedan tentar av. Variation finns det där, men även på en del samhällsvetenskapliga utbildningar finns variation i studieupplägget.

Har hört om ett program på linköpings universitet som bara har projektarbeten och hemtentor, men där blir det nog inte mindre studielitteratur att ta sig igenom bara för att upplägget är på det sättet. Detsamma med upplägget praktik, rapportskrivande, projektarbeten osv.

Ett tips är att bilda studiegrupp och diskutera det man läst tillsammans. Det är den egna inlärningen som står i fokus på högskola/universitet så om man vill kunna lära sig mer än det som studieupplägget ger så får man nog ta tag i det själv.

Skriv kommentar: