Seriös arkitektutbildning

Hej!
Jag letar seriösa arkitektutbildningar som ger samma utbildning som de på Chalmers, KTH etc. i utlandet, på engelska! Helst vill jag gå i Spanien, men info om andra länder skadar inte.
Jackie 2009-05-14 02:20

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-05-14
Hej
Vill man vara verksam i Sverige efter utbildningen så bör man uppnå kriterierna för att bli medlem i Sveriges arkitekter.
Då kan man bl a använda sig av följande yrkestitlar
arkitekt SAR/MSA,
arkitekt SIR/MSA
För att bli medlem krävs följande:
 utöver kandidatexamen enligt avsnittet 3.1 också har masterexamen från arkitektutbildning inom EU eller från arkitektutbildning från land utanför EU varvid utbildningen av invalsnämnden skall ha prövats vara likvärdig med godkänd utbildning inom EU
De flesta utbildningar som är statliga ger en examen som motsvarar en svensk. Man kan också kolla med Högskoleverket som gör bedömningar av utländska utbildningar och vad de motsvarar i Sverige.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: