om jag har plats 34 som reserv har jag då chans att komma in?

jag har plats 34 som reserv med betyg tror ni jag har chans att komma in??
Gm 2009-07-14 02:25

Kommentarer:


Farsan baloo 2009-07-15
hur många tas in på kvoten, vad är det för linje?
S 2009-07-15
Jag undrar också om jag har någon chans att komma in som 9:e reserv till civilekonom där ca 40 tas in på Hp.
Gm 2009-07-15
60 tas in och det är politicesprogrammet
Gm 2009-07-15
betyder 34 resrv att 34 personer måste tacka för att jag ska antas??
dessuotpm var första urvalet ca 15 HT 2008 och andra urvalet för programmet ca 11.0 HT 2008. Nu är första urvalet ca 16...jag har ett snitt på 15 med reservplats 34...tror ni jag komemr kunna komma in??
Hanna 2009-07-16
Du kanske ändå har en chans att komma in, för många har sökt bara ifall att om de t ex skulle bli arbetslösa men nu inte blivit det så dom tackar nej. Och andra har sökt jättemkt olika utbildningar och därför kanske kommer in på en annan utildning som de tackar ja till som de fortfarande är någon reserv i. Så än tycker jag inte att du ska ge upp hoppet, men det är ju klart så stor chans är det inte så det är 34st som måste tacka nej för att du ska kunna komma in. Men jag skulle säga att du har en chans på ungefär 20-25% att komma in, men det är helt enligt min synvinkel. Andra kanske tycker annars.

Skriv kommentar: