Behöver svar!

Hej, jag är någon reserv nu i första urvalet i mitt första hands val o kommit in på mitt andra val, fast jag är inte riktigt säker på att jag vil gå mitt andra val, men tackade ändå ja till båda nu.
Men hur blir det då om jag inte skulle komma in på mitt första val sen till andra urvalet? Alltså om jag skulle vara 1-2 reserv eller sämre och tackar jag till mitt andra val. Stryks jag då som senaste reserv i mitt första val, för det kan ju vara någon som hoppar av sen efter att skolan börjat vilket kan göra att jag kan få en chans att komma in ändå. Allså har jag fortfarande chans om någon skulle hoppa av efter att skolan har börjat, även om jag tackat ja till en annan utbildning som jag kommit in på? Bör jag ring/fara dit til universitetet o höra samma dag som uppropet är om någon inte dykt upp om jag står som första reserv så att jag får komma in o ta den platsen om jag ändå står som första reserv? Vill så gärna komma in!!
Kaisa 2009-07-21 02:26

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-07-22
Hej
Efter andra utvalet skickas reservlistorna til högskolorna som då tar in reserver ifall det är någon som tackar nej eller hoppar av. Du har alltså chans att komma in en bra bit in på terminen. Jag tycker du ska ringa till högskolan och fråga vilken plats du har. Ring flera gånger, det kan löna sig. Högskolorna är angelägna om att fylla platserna och får de inte tag på de som står på resevlistan så går de vidare längre ner på listan.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: