barnundersköterska

Hej
jag har hittat en specialutbildning till barnundersköterska.Vet du om det ger mer betalt.Det borde det göra efetrsom det är en specialutbildning.
Anonym 2007-03-17 00:15

Kommentarer:


Anonym 2007-04-24
Du skriver om någon form av specialutbildning till barnunderskögterska ? jag har aldrig hört talas om det. du får gärna tala om var du har hittat den, vilken utbildningsanordnare etc.

VAd gäller sjuksköterska så har vi ju en in riktning inriktning hälso- och sjukvård för barn- och ungdom
( barnsjuksköterska ). Är det denna Du menar ?

När det gäller lönen så vet ja inte. Idag är det mycket marknadskrafterna som styr samt hur
bfra man är på att löneförhandla. Det är inte säkert att man får så mycket större löneutfall efter en påbyggnadsutbildning.
Bernt Ortner, SYV 2007-06-14
Jag ber om ursäkt. du har rätt. Nu har även jag hittat
en utbildning Barnundersköterska KY 40 P, Växjö
Om denna dock ger mera betalt vet jag dock inte men, enligt vad utbildningsanordnarna själva utrycker så kan den ge:

- Möjligheter att söka fast arbete direkt efter
 examen
- Möjligheter att påverka din tjänstgöringsgrad
-Möjligheter att påverka din lön

Jag vill vidare hänvisa till kontaktpersoner angående
ovannämnda kurs:
                              Anna Arndt 0470/ 58 66 96
                              Kerstin Björck 0470/58 66 92

Skriv kommentar: