meriterande kurser från 2010

Jag har läst o försökt att förstå vad som gäller med meriterande kurser och områdeskurser. Jag får fram att allt bara gäller för studenter som gick ut gymnasiet från 2003 och framåt. Kan det vara sant? Jag har MVG i meriterande kurser för det jag söker till och jag har ännu inte kommit in ! Är det meningen att man vid 27 års ålder inte ska kunna börja studera efter att jag fått arbetslivserfarenhet och vet vad jag vill? Hur är det tänkt?
Jag har kompletterat betyg till 20.0 senaste året .
En annan fråga: om jag läser in Matte E för att söka till utlandet men den är inte ett krav för utbildningen jag söker i sverige, måste jag då ha MVG i den, alltså sänker jag mitt snitt genom att läsa en till kurs om jag inte får MVg i den?
Tacksam för svar
Tina Jansson 2009-08-03 02:28

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-08-03
Hej
Alla som har påbörjat en gymansieutbildning enligt de kursplaner som infördes år 2000(2001 för komvuxstudier) kan tillgodoräkna sig meritpoäng. För att få meritpoäng för en kurs räcker det med G.
""När du söker till andra länder (förutom Norge och Danmark) så räknas inte dina svenska betyg om enligt någon översättningstabell till något betygssnitt. Det vanligaste är att man tittar på de betyg i de kurser som är relevanta för utbildingen.Så man kan inte prata om att """"sänka snittet"""" när man söker till studier utomlands.""
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: