?

Jag vet att man inte kan söka samma kurs på samma högskola flera ggr, men jag undrar ifall man kan gör adet om man söker till en annan högskola?
t.ex om jag får G på en kurs men vill ha vg, kan jag söka samma kurs på en annan högskola?
Sara 2009-08-19 02:29

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-08-21
Hej
jag tror inte det finns något som hindrar dig men frågan är varför? Du kan ju t ex inte räkna kursen mer är en gång i en examen. Vilket betyg man får på en kurs på högskolan har ju inte samma betydelse som t ex gymansieskolan.
Hälsnignar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: