Kvotgrupper 1 -2

En elev med 1700 gymnasiepoäng läser resterande kurser via komvux, men ska få slutbetyg från gymnasieskolan. Vad innebär de nya urvalsreglerna som träder i kraft hösten 2010, om eleven blir klar före årsskiftet respektive fullföljer senare?
Caro 2009-08-21 02:30

Kommentarer:


Syo 2009-08-23
Betyg från Komvux kan aldrig ingå i ett slutbetyg från gymnasiet, Därför är det nog så i ditt fall att du rent fysiskt går på Komvux, men formellt är du gymnsieelev och gymnasiet har ""köpt"" dina kurser på Komvux. Så kan gymnasiet göra om det är svårt att ordna kursen själv och man har ett bra samarbete med Komvux.

Det spelar ingen roll när du blir klar vad gäller urvalsgrupp, utan du hamnar i ettan med ditt gymnasieslutbetyg.

Skriv kommentar: