Kvot 2

I grupp II deltar sökande med:
-  betyg från gymnasieskolan i kombination med betyg från gymnasial vuxenutbildning- ifall betyget från gymnasial vuxenutbildning/prövning i gymnasieskolan tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen

-  betyg från gymnasieskolan i kombination med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där - ifall betyget från gymnasial vuxenutbildning/prövning i gymnasieskolan tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen

""kan du föklara med """"riktigt"""" svenska hur man hamnar i dessa grupper?""

jättetacksam för svar!
Maja 2009-08-25 02:31

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-08-26
Hej
Första stycket gäller om du t ex har läst först på gymansiet och fått ett samlat betygsdokument och sedan slutför gymansieutbildingen på komvux.Om du har ett komvuxbetyg ska så du har läst minst  två tredjedelar på komvux för att prövas i grupp 1.Om du däremot t ex läst 2000 på gymnasiet och 350 på komvux så kommer du prövas i grupp 2.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Maja 2009-08-26
vad menas med stycke två då? kan det även gälla om man får slutbetyg från gymnasiet?

Skriv kommentar: