hur vet jag om utbildningen räknas?

Ja,
som jag skrev så undrar jag hur man kan få reda på om en utbildning utomlands i tex natur räknas lika som den i Sverige
Pontus 2009-08-26 02:31

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-08-27
Hej
Efter man har tagit sin examen utomlands så kan man få denbedömd av HSV(högskoleverket). Då kan de bedöma vilken svenska utbildning den motsvarar. Man kan redan nu gå in och titta på de bedömnnigar av utländska examen som gjorts. Jag bifogar en länk
https://www.hsv.se/4.6d5fe98611d3f068f148000456201.html
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: