kvoter

tack för svaret senast. du är bäst!
men vad menas med stycke 2 då? gills det om man får slutbetyg från gymnasiet?
- betyg från gymnasieskolan i kombination med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där - ifall betyget från gymnasial vuxenutbildning/prövning i gymnasieskolan tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen
Maja 2009-08-27 02:31

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-09-01
Hej
Skillnaden mellan de båda stycken är att de komvuxpoängen har man här inte läst på komvux utan gjort prövningar i gymansieskolan. I vissa fall måste pröningar göras på en gymnsieskola om komvux inte erbjuder kursen.
Hälsningar Chris,www. syoguiden.com

Skriv kommentar: