Flera examen

Jag udnrar hur det är om jag vill ha flera examen. Läser jag ett program på 3 år så får jag en kandidatexamen, är dom poängen låsta då till den examen? För om jag sedan läser A,B,C inom annat ämne och vill läsa en magister, måste jag då läsa ytterliggare 90 poäng för det eller kan jag räkna in poäng från min kandidat-program examen? hur är det om jag vill ta ut 2 kandidatexamen? kräver det 180 + 180 poäng då?
Marcus 2009-08-27 02:31

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-09-01
Hej
Du låser inga poäng genom att ta ut en examen utan de kan användas till högre examen eller till yterligare en kandidatexamen. Idag är det vanligare med master än magister även om man några år till kan skriva ut magisterexamen.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Robin Öberg 2011-05-25
Hej Du låser inga poäng genom att ta ut en examen utan de kan användas till högre examen eller till yterligare en kandidatexamen. Idag är det vanligare med master än magister även om man några år till kan skriva ut magisterexamen.Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Tack för kort och koncist svar. Nu tänkte jag krångla till det lite genom att fråga lite mer specifikt. Jag har läst Etnologi A+B och Socialpsykologi A som en del av min kandidat i Socialantropologi, nu har jag bara Masteruppsats kvar på Socialantropologi. Om jag vill ta en till master i etnologi, får man göra det, och i sådana fall, hur? Kan jag räkna in poängen från mastern i socialantropologi, eller måste jag läsa om 5-6år från början?

Robin Öberg 2011-05-25

Citeringen funkar halvbra, testar utan.

 

Tack för kort och koncist svar. Nu tänkte jag krångla till det lite genom att fråga lite mer specifikt. Jag har läst Etnologi A+B och Socialpsykologi A som en del av min kandidat i Socialantropologi, nu har jag bara Masteruppsats kvar på Socialantropologi. Om jag vill ta en till master i etnologi, får man göra det, och i sådana fall, hur? Kan jag räkna in poängen från mastern i socialantropologi, eller måste jag läsa om 5-6år från början?

Skriv kommentar: