Hösten 2010

Jag undrar hur det är med de nya reglerna för mig. Jag gick ut 2002 (började alltså gymnasiet 1999) och läste info om att ""möjligheten att tillgodoräkna sig meritpoäng kommer gälla alla som har slutbetyg från de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000"". Gäller det mig också? Jag gick på gymnasiet och läste nya kurser som började hösten 2000, eller läste jag då enligt de gamla kursplanerna eftersom jag började gymnasiet 1999?
S.. 2009-08-29 02:31

Skriv kommentar: