Kvalificerat hälsoarbete?

Hej!

Finns der några klara riktlinjer och kriterier för vad som är kvalificerat hälsoarbete? HUr formuleras kriterierna? Utifrån huvudsakliga arbetsuppgifter? Akademiska poäng?
Anna 2009-09-03 02:32

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-09-07
Hej
Om du menar att arbeta med folkhälsofrågor så kan man göra det på många olika nivåer både kommunalt, nationell och internationellt. Det finns inga formella krav men du kan t ex gå in och se om du hittar några lediga jobb och se vilka krav som ställs Det finnns ju program på högskolan som t ex folkhälsovetare.Jag bifogar en länk till en organisation som arbetar med folkhälsa främst inom kommunala sektorn
https://cv.folkhalsan.fi/index.php?&tocID=info&itemID=2
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: