kandidatexamen i psykologi?

Hej,

vad finns det för karriärsvägar med en examen med inriktning mot psykologi? Hur står den sig mot yrkesexamina som socionom eller psykolog?
Eva 2009-09-10 02:33

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-09-11
Hej
Du kan inte konkurrera om samma jobb som socionomer och psykologer. Det finns så många olika inriktningar inom ämnet psykologi, Arbets- och organsiationepsykologi, idrottspsykologi, marknadsdsföringspsykologi etc. Det är nog bra om du från början har en idé om inom vilket område du vill jobba.Ta kontakt med en studievägledare på institutionen så kan de hjälpa dig med att plocka ihop lämpliga kurser.
Hälsningar Chris,www,syguiden.com

Skriv kommentar: