Kandidatexamen i svenska

Om man tar en kandidatexamen med svenska språket som huvudområde 90 hp, vad kan man arbeta med då?
S... 2009-09-11 02:33

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-09-14
Hej
Jag antar att du menar förutom lärare(som dessutom kräver kurser i pedagogik). Det är bättre att du börja i andra änden och fundera på vad du vill jobba med och tar kurser utifrån det. Att få jobb med enbart kurser i svenska är nog svårt. Ta kontakt med en studievägledare på institutionen. De kan hjälpa dig att sätta ihop en examen med lämpliga kurser.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: