Tandsköterska, hur lång utbildning?

Är intresserad av tandsköterska och kollat runt vad det finns att välja på, en del är på 60 poäng och andra på 80 poäng. Finns det ingen fingervisning om hur lång utbildningen ska vara för att kunna ge kompetens till tandsköterska? Låter konstigt att det finns utbildningar (ky) som är olika långa men ska leda till samma yrke.

Om jag kommer in, flyttar och börjar utbildning där utbildningen är på 60 poäng, har man samma utbildning som de på 80 poäng då? Vill jag söka arbete med den i annan stad där utbildning som finns där är på 80 poäng, är min 60 poängs utbildning till tandsköterska likvärdig den på 80 poäng?
Undrar 2009-09-22 02:35

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-09-27
Hej
Idag finns utbildninge både som KY-utbildning och som påbyggnadsutbildingen på komvux. Komvuxutbildningen är på 3 terminer. Jag tror att alla har liknande innehåll och att det inte spelar någon roll vilken du väljer. Alla utbildingarna är ju godkända. Du kan gå in på Tandsköterskeförbunder för att se vilka skolor som har påbyggnadsutbildningen.
http://www.svetf.se/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: