Söka till Univeristet

Kan man söka till läkarprogrammet i Danmark till VT-10? När är i så fall sista ansökningsdatumet?
A. 2009-09-23 02:35

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-09-27
Hej
Danmark har bara ett ansökningstillfälle och det är 15 mars. De har en kursstart på våren men även den ska sökas 15 mars.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: