byta yrke- sjukskoterska

Hej,

""Har en masters-utbildning (tog examen i Nederlanderna) inom humaniora och har jobbat inom ett antal olika projekt de senaste tio aren, men borjar bli trott pa jobbrist och projektanstallningar... Funderar nu pa att utbilda mig till sjukskoterska for att atminstone kunna vara saker pa att fa jobb. Problemet ar inte den laga lonen utan den laga statusen. Jag har alltid arbetat sjalvstandigt, fattat egna beslut och gjort egna analyser och utredningar. Finns det nagot sjukskoterskeyrke som har aningen """"hogre"""" status dar man slipper vara helt understalld lakare t.ex? Kan en sjukskoterska arbeta som egen foretagare med egen mottagning?""
Anonym 2007-03-21 00:16

Kommentarer:


Anonym 2007-03-23
Jag tror inte att en sjuksköterska kan öppna en egen mottagning. Men man kan vidareutbilda sig med en specialistutbildning efter att ha gått grundutbildningen till sjuksköterska, och på det sättet kan ens status öka.
Anonym 2007-04-24
Vissa sjuksköterskediscipliner har en ganska självständig ställning, t. ex. barnmorska, som har
kan ha egen mottagning, själv kan pröva ut preventivmedel etc. samt att de själva förlöser m.m.
Barnmorskeyrket räknas, som det kanske mest självständiga sjuksköterskeyrket.

Distrikstsköterska har också en mycket självständig ställning, med egen mottagning etc.

Det är nog, som tidigare svar dock givit vid handen ofta tal sjuksköterskor mes specialistkompetens.

Påpekas bör annars att sjuksköterskeyrket till stor del är ett arbetsledaryrke och det är naturligt, att många av dem går vidare till arbetsledande befattningar som sjukvårdsföreståndare, klinikföreståndare, ja även primärvårdschef etc.
Påpekas bör t. ex. att verksamhetsansvarige för akuten på Södersjukhuset är en sjuksköterska.
Vi har sjuksköterskor som blir enhetschefer m.m.

VAd gäller att starta eget,  så tror jag att vissa sjuksköterskor har gjort detta även om det ännu så länge är i mindre skala, men det skulle kunna vara t. ex Hospice men jag undrar om det inte även rörde distriktssköterskemottagningar

Talet om sjuksköterskeyrkets dåliga status tror jag mycket är skitsnack. Sjukskögterskor har ett högt anseende sett utifrån den utbildningsbakgrund de har och lönen har gått upp en h el del under senare år.

Man kan inte jämföra sjuksköterskor med läkare, men strävan har varit att sjuksköterskeyrket
skall bli en mer självständig profession och inte bara ett assistentjobb åt läkarkåren.

Sedan ganska många år tillbaka har vi även sjuksköterskor som har doktorerat och erhållit akademiska tjänster som universitetsadjunkter, docenter, professorer etc.
Anonym 2007-04-24
Vissa sjuksköterskediscipliner har en ganska självständig ställning, t. ex. barnmorska, som har
kan ha egen mottagning, själv kan pröva ut preventivmedel etc. samt att de själva förlöser m.m.
Barnmorskeyrket räknas, som det kanske mest självständiga sjuksköterskeyrket.

Distrikstsköterska har också en mycket självständig ställning, med egen mottagning etc.

Det är nog, som tidigare svar dock givit vid handen ofta tal sjuksköterskor mes specialistkompetens.

Påpekas bör annars att sjuksköterskeyrket till stor del är ett arbetsledaryrke och det är naturligt, att många av dem går vidare till arbetsledande befattningar som sjukvårdsföreståndare, klinikföreståndare, ja även primärvårdschef etc.
Påpekas bör t. ex. att verksamhetsansvarige för akuten på Södersjukhuset är en sjuksköterska.
Vi har sjuksköterskor som blir enhetschefer m.m.

VAd gäller att starta eget,  så tror jag att vissa sjuksköterskor har gjort detta även om det ännu så länge är i mindre skala, men det skulle kunna vara t. ex Hospice men jag undrar om det inte även rörde distriktssköterskemottagningar

Talet om sjuksköterskeyrkets dåliga status tror jag mycket är skitsnack. Sjukskögterskor har ett högt anseende sett utifrån den utbildningsbakgrund de har och lönen har gått upp en h el del under senare år.

Man kan inte jämföra sjuksköterskor med läkare, men strävan har varit att sjuksköterskeyrket
skall bli en mer självständig profession och inte bara ett assistentjobb åt läkarkåren.

Sedan ganska många år tillbaka har vi även sjuksköterskor som har doktorerat och erhållit akademiska tjänster som universitetsadjunkter, docenter, professorer etc.

Skriv kommentar: