Lärarprogrammet?

Hejsan, jag undrar vilken som är den bästa utbildningen att gå om man ska bli lärare, vilken skola som ligger högst ?
Ullis 2009-09-30 02:36

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-10-01
Hej
Man kan inte säga vilken skola som ger den bästa utbildningen.Vad man kan göra är att kolla Högskoleverkets utvärderingar/kvalitetesgranskningar av högskolor och utbildningar. Du måste själv avgöra vilka kriterier som är viktiga för dig vid val av högskola.
http://www.hsv.se/kvalitet/kvalitetssakring/utbildningsutvarderingar/genomfordagranskningar.4.539a949110f3d5914ec800058141.html
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: