syvexamen

Hej

Förutom att jag läst en SYV-utbildning med examn 2000 på Malmö högskola har jag läst nedanstående.

HS1051 Traumatiserade flyktingar i vård och omsorg 7.5 VG 2002-06-10

LÄ1012 Kreativa konflikthanteringsprocesser - aktiva värderingar och forumspel 4.5 VG 2003-08-08

LÄ2043 Påbyggnadskurs i pedagogik, kandidatkurs (41-60) 30.0 G 2002-08-13

LÄ2054 Pedagogik med inriktning mot handledning och undervisning av vuxna (21-40) 30.0 G 2001-06-11

LÄ3103 Tio frågor till livet - människans existentiella frågor, 1-10 poäng 15.0 G 2002-06-06

LÄ5005 Att utveckla sin kulturkompetens 7.5 G 1999-12-10

RC2004 Det ind. progr. - ett spec.ped persp på elever o lärarmilj 7.5 G 2002-06-10

IS138F Grupprocesser samt hantering av konflikter och kränkningar 7.5   


OL105A Ledarskap och organisation I 30.0   
0802 Ledarskap och grupp: Individuell tentamen 5.0 VG 2008-11-27

 Högskolepoäng totalt: 287.0  
""Vad kan jag """"göra av detta""""? Går det att sätta ihop till annan examen än just enbart Syvexamen?""
Gun MacCahan 2009-10-20 02:38

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-10-21
Hej
""Det är möjligt att du  kan ta ut en kandidatexamen ifall du """"får ihop"""" 90 hp i ett ämne men det förändrar ju knappast något när du söker jobb.Du har ju redan en examen och en yrkesexamen brukar vara mer gångbar på arbetsmarknden. Men det beor på vilken typ av arbete du söker. Du kan ju själv i en ansökan lägga tonvikt på de kurser du har läst som kan vara relevanta för det jobb du söker.""
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Anette Appelberg 2015-08-10

Hej hur gör jag för att bli klar syv jag saknar examen alltså slutrapporten, vart vänder jag mig?

 

Skriv kommentar: