Fastighetsmäklarutbildning

Jag har 120 hp från Uppsala Universitet - ekonomexamen, samt 10 hp från Högskoaln i Östersund-beskattningsrätt.

Söker en utbildning till fastighetsmäklare, kan jag tillgodoräkna mig poäng ? Vad finns det för alternativ?

Mvh

Lena C.
Lena c 2009-10-29 02:39

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-11-02
Hej
Om du kan tillgodoräkna dig poäng avgörs av den högskola du kommer in på. Det är först när man kommer in som man gör den bedömningen. Men ta kontakt med en studievägledare på fastighetsprogrammet så kanske du kan få något förhandsbesked.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: