direktgruppen eller ej?

Jag tänkte ta två fiktiva fall.

Fall 1.
Personen går ut med 20 i snitt, men sätter bara g på meripoängskurserna.Samtdigit som denne går ut. Personen räknar in sina meripoäng på ett samlat betygsdokument vid sidan av sitt slutbetyg som är på just 20. Han får sitt slutbetyg och de samlade betygsdokumentet samma dag( han ompleterar dvs inte, utan han har läst de i samma veva men inte valt att ta med dessa i sitt slutbetyg på grund av just att han bara fått G på dess. Han har alltså ej kompleterat.


Fall 2.

Personen går ut med 20 i snitt, inklusive alla meritpoäng i slutbetyget, dvs inte på ett samlat betygsdokument vid sidan av


Är dessa två fall jämbördes ?
Elias 2009-11-05 02:40

Kommentarer:


Syo 2009-11-06
Det är inte jämbördiga fall. Men du har några tankefel redan från början. Man kan oftast inte välja att ha meritkurserna på ett samlat betygsdokument. Kurser i kärnämnen och kurser i karaktärsämnen ska till exmepel alltid ingå i slutbetyget. Och började man gymnasiet efter 15 aug 2007 så kan inga betyg finnas på samlat betygsdokument, dock märks kurserna med obligatoriska och utökade.

Men i dina två fall (fall 1 är Utopia:-) är fall 1 bäst.

Skriv kommentar: