Tidsgräns på examen

Hej Chris!
Jag påbörjade en utbildning i företagsekonomi för ett antal år sedan. Efter två år så hoppade jag av utbildningen. Nu sitter jag med ett lågavlönat jobb och studieskulder. Hur lång tid har man på sig att återta sina studier?
Torkil 2009-11-17 02:41

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-11-17
Hej
Om du har påbörjat din utbildning före den 1 juli 2007, så har du rätt att ta ut examen enligt de gamla reglerna fram till och med utgången av juni 2015. För att få ut en examen enligt 1993 års examensordning krävs att minst en av de kurser som ska ingå i din examen påbörjats före den 1 juli 2007.
Det beror också på om du gick ett program eller läste kurser.Gick du på ett program så måste du kontakt högskolan för att kolla om du kan få en plats för att slutföra programmet. Gick du kurser så är det bara att fortsätta läsa de kurser du vill ha med i din examen. När de gäller studiemedel ska det inte vara några problem om det inte var så att du hoppade av mitt i en kurs och inte tog de poäng som krävdes för fortsatt studiemedel.
Ta kontakt med en studievägledare på högskolan.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: