Ändring av poöng på Engelska kurser

I början av förra året läste jag Engelska Grundkurs på Göteborgs Universitet. Kursen var då på 20 poäng. Men nu har dom ändrat den till 30 poäng likaså med Fortsättningskursen. Jag vill söka till den sistnämda kursen men det står att man måste ha läst 30 poäng på Grundkursen, men när jag läste den var den bara på 20 p. Betyder det att jag måste läsa nåt mer för att kunna söka. jag förstår inte varför dom har ändrat.  

Tack på förhand!
Anonym 2007-03-24 00:16

Kommentarer:


Anonym 2007-03-24
De har bytt poängsystem inför höstterminen. Det är ett steg i så kallade bolognaprocessen. Det som förut var poäng blir högskolepoäng. En termin som var 20 poäng blir i det nya systemet 30 högskolepoäng. 1 veckas heltidsstudier som förut var 1 poäng blir i det nya systemet 1,5 högskolepoäng.

De som läst grundkurs i det gamla systemet ska kunna söka fortsättningskurs som övergått i det nya systemet, att man nu säger högskolepoäng istället för poäng.

Skriv kommentar: