Kandidatexamen

Hej. Jag har endast min c-uppsats kvar på min utbildning Informationsförvaltning som vad jag vet inte existerar längre. Jag vet att man behöver som lägst 90hp arkivkunskap för att kunna jobba som arkivarie. Om jag nu bestämmer mig för att inte skriva mitt slutarbete (som då resulterar i att jag inte får någon examen) kommer det då att försämra mina chanser att få ett jobb som arkivarie, eller något annat jobb för den delen.
Anna 2009-11-23 02:42

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-11-23
Hej
Svårt att svara på. Det beror på den personen som ska anställa dig. Men jag tror att man står sig bättre i konkurrensen om man har en examen.
Ofta är det ett krav att man ska ha en högskoleexamen inom området och en uppsats kan vara bra att ha skrivit om man är intresserad av något särskilt område. Är uppsatsen relevant för det jobb man söker kan det vara meriterande.
Hälsnigar Chris,www,syoguiden.com
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: