Meritpoäng

Jag undrar hur många meritpoäng jag kommer att få när de nya reglerna införs till HT 2010. Jag vill läsa sjuksköterske utbildningen som kräver grundläggande behörgihet samt Ma B, Sh A och Nk B (alt. Fy A, Ke A, Bi A).

Om jag räknat rätt borde jag få poäng för nedanstående kurser:
Eng B 0.5p
Ma C  0.5p
Ma D  0.5p

Sen är jag osäker på det här med områdeskurser. Till sjuksköterska krävs NkB eller altrnativt A kurserna i naturämnena kommer jag då få poäng för Bi B för att Bi A krävs? Samma sak undrar jag när det gäller samhällskunskapen.
Bi B (50p)   0.25p
Sh B (100p) 0.5p

Tacksam för svar!! //Linda
Linda 2009-12-10 02:45

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-12-10
Hej
För engelska och matte kan du få 1,5 precis som du har räknat fram. När det gäller områdeskurser kan du få meritpoäng för följande kurser:
Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1
meritpoäng)
Bild och form,   (0,5
Biologi B - 0,25
Biologi breddning - 0,25
Etik och livsfrågor - 0,5
Fysik B - 0,5
Fysik breddning - 0,25
Hälsopedagogik - 0,25
Kemi B - 0,5
Kemi breddning - 0,25
Pedagogiskt ledarskap - 0,5
Psykologi A - 0,25
Samhällskunskap B - 0,5
Social omsorg - 0,5
Svenska C 0,25
Du kan inte få för kurser som krävs för behörighetmen du får för Bi B och Sh B.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com
Linda 2009-12-10
Detta kommer då innebära att jag får sammanlagt 2.25 meritpoäng när jag söker till sjuksköterskeutbildningen nästa höst, om jag har förstått det rätt?

Eng B 0.5
Ma C  0.5
Ma D  0.5
Sh B   0.5
Bi B    0.25

/Linda

Skriv kommentar: