Prov- och intervjubaserat urval

Hej!

Finns det något mer universitet än KI som har prov- och intervjubaserat urval till läkare och tandläkare?
Fia 2009-12-10 02:45

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-12-10
Hej
Malmö högskola har liknande urval till Tandläkarprogrammet och Umeå till Läkarprogrammet.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: