Socionomutbildning

Någon som vet om det nu krävs att man ska ha läst Matte B också för att få behörighet?
Tycker att det står olika och jag undrar om någon vet vad som gäller? Varför har dom iså fall höjt?
Varför ska man kunna sån matte som socionom?
Sara 2009-12-15 02:45

Kommentarer:


Em 2009-12-15
Det är bra att kunna det som finns i Matte B när man läser statistik, det hjälper bland annat till i förståelsen av hur statistik fungerar. Socionomer kan också syssla med statistik eller att man kommer i kontakt med statistik som metod när man gör någon undersökning eller skriver uppsats.

Skriv kommentar: