förbättra IB betyg efter examinering

Går det över huvud taget att förbättra de betyg man fått på IB, utan att läsa en svensk gymnasiekurs?
Jag behöver förbättra min matte med ett poäng för att komma in på den universitetsutbildningen jag vill studera på i Sydafrika, och undrar mer eller mindre om detta är möjligt? Finns det kurser i Sverige / Utomlands so man kan läsa på distans för att göra detta?

Tacksam för svar,
Hälsningar Camilla
Camilla Nystrand 2009-12-21 02:46

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-12-22
Hej
Man kan göra en omprövning av sitt diplom, s k retake. och få ett nytt diplom. Ta kontakt med IB-kordinatorn på den skola där du läste Ib och kola när de har omprövning. Hr du kollat hur den skola i Sydafrika bedömer IB-betygen? Om de räknar om poängen eller har en egen urvalsgrupp för IB.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: