Betygssnittberäkning av slutbetyg + komplettering?

Jag har senare tänkt söka in till läkarutbildningen och undrar lite angående behörighet och antagningspoäng. Det är så att jag har gått samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och behöver därför läsa de naturvetenskapliga ämnena för att få behörighet till att söka in.
""Jag undrar om jag måste ha MVG i samtliga ämnen för att mitt snitt ska räknas som 20,0. Alltså: både mitt slutbetyg från det samhällsvetenskapliga programmet och de kompletterande naturkurserna? Eller räcker det med att man """"bara"""" har MVG i kurserna från sitt slutbetyg och sen använder naturkurserna för behörigheten?""
Tacksam för svar!
Anonym 2007-03-29 00:17

Kommentarer:


Anonym 2007-03-29
Hej
Om du läser de naturvetenskapliga kurserna på komvux så måste du ha 20,0 både i slutbetyget och i de naturvetenskapliga kurserna. Om du läser ett sk naturvetenskapligt basår på högskolan så blir du enbart behörig och det ändrar då inte ditt meritvärde. Om du ska läsa basåret så kolla med läkarprogrammen så att basåret gäller.

Skriv kommentar: