Grundläggande behörighet

det står att man ska ha minst 2250 G enligt den nya systemet, men gäller det även de som gick ut innan som har läst enligt det gamla systemet och därmed har färre  kurspoäng? Vilka regler gäller för de?
Sofie 2010-01-23 02:51

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-01-24
Hej
De som har gått ut med slutbetyg på 2500 poäng ska ha minst 90% godkända kurser(2250) oavsett om man går ut 2010 eller gick ut tidigare(efter 2000). Men om du t ex uppfyllde kravet på grundläggande behrörighet med ett reducerat program så kommer du vara behörig även i fortsättningen.Jag bifogar en länk där du kan se vad som gäller även bakåt i tiden
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor/utbildningpagrundniva/antagningtillgrundniva/sammanfattningavdenyareglerna/grundlaggandebehorighet.4.6923699711a25cb275a8000960.html
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Sofie 2010-01-24
men om man har gått ut -02 med ett slutbetyg som omfattar mindre än 2500 p (icke reducerat program), gäller 90% -regeln även då?

Skriv kommentar: