Ang prövning

Hur lång tid har man på sig att läsa in en hel kurs och sedan tenta av denna?
Angelica 2010-02-01 02:52

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-02-02
Hej
Oftast är prövingarna indelade i perioder där det finns ett sista anmälningsdatum. Ibland kan tiden för anmälan och själva prövningen vara ganska kort men det är inget som hindrar att man börjar läsa litteraturen tidigare. Kolla vad som gäller i din kommun.

Skriv kommentar: