Antagning läkarprogrammet 2010

Hej!

From hösten 2010 kommer det ju bli nya kvotgrupper inför antagningen och jag undrar hur detta kommer påverka antagningen till läkarprogrammet i kompletteringsgruppen, dvs om man har kompletterat med naturbasår. Kommer man fortfarande använda högskoleprovet som skiljekriterium bland de som har samma jämföelsetal (troligen 22,5). I dagsläget har man ju kunnat bli antagen med 20,00 + 1,5 på vissa orter och jag undrar hur mycket detta hp-resultat kan tänkas stiga till hösten, i och med att platserna i kompletteringsgruppen komme bli avsevärt färre än dagens BG-grupp.
Linnea 2010-02-07 02:53

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-02-09
Hej
Jag har inte sett att man inte kommer att använda sig av högskoleprovsresultetet vid lika poäng även i fortsättningen. Vilket resultatat som kommer att krävas är omöjligt att svara på eftersom det är nya regler men jag har svårt att tänka mig att det kan bli så mycket högre.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: