Basår + högskoleprov = läkare?

Om jag förstått saken rätt, så kan jag med mitt samhällsvetenskapligt slutbetyg läsa upp naturvetenskaplig kompetens genom ett basår, och sedan söka läkarprogrammet i HP-kvoten?
Frågan blir således vad det krävs för poäng för att komma in i HP-kvoten. Är det 2,0 som gäller?
Anonym 2007-04-01 00:17

Kommentarer:


Anonym 2007-04-01
Du prövas i HP-kvoten men också i betygskvoten med dina samhällsbetyg. Du kan se statistiken här http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=1005

Skriv kommentar: