Läkarutbildning 2010

Hej!

Jag undrar hur platserna kommer fördela sig i kompletteringsgruppen till hösten 2010 vad gäller läkarutbildningen, sannolikt kommer det finnas överflöd med sökanden som har 22,5 och hur gallrar man mellan dessa?

Sen undrar jag hur det går till med alternativt urval till läkarprogrammet vid Umeå Univ. Hur sker antagningen och hur stor chans har man att bli antagen?
Linea 2010-02-12 02:54

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-02-15
Hej
Det blir som tidigare när många sökande hade 20,0. Jag tror att samtliga lärosäten idag använder sig av högskoleprovet som skiljekriterium vid lika poäng.
Jag bifogar en länk med information om det alternativa urvalet i Umeå.
http://www.medfak.umu.se/utbildning/lakarprogrammet/behorighet-och-antagning/
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: