Att tillgodoräkna

Finns det någon gräns för hur länge tillbaks i tiden som en kurs på högskola kan tillgodoräknas inom annan utbildning? Om kursplanerna är lika vill säga.
Ida 2010-02-17 02:55

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-02-18
Hej
Det finns ingen sådan gräns utan det är institutionen som bedömer om du kan få tillgodoräkna dig kurserna. De kan ju bedöma att kurserna är för gamla och inte likvärdiga de nya.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: