Läkarprogrammet hösten 2010

Hej!

""Jag undrar hur platserna mellan """"direktgruppen"""" och """"kompletteringsgruppen"""" kommer vara fördelade from HT 2010. Jag planerar söka till läkarprogrammet och har kompletterat med naturämnena på komvux. Hur högt hp-resultat kommer man behöva ha troligen om man även har 20.00, hur många platser kommer gå till denna kvot egentligen jämfört med nuläget? Om det blir avsevärt färre platser, lär det behövas ett betydligt högre hp-resultat +20.00 för att bli antagen i kompletteringsgruppen jämfört med idag, eller?""
Olivia 2010-02-18 02:55

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-02-18
Hej
Betygsurvalet består av fyra grupper. Platserna fördelas i ett första steg i tre mängder där grupp I(direktgruppen) och II(kompletteringsgruppen) är en mängd, grupp III en mängd och grupp IV en mängd. Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i varje mängd och där en sökande endast räknas en gång per mängd.
Sedan platserna fördelats mellan mängderna ska platserna i mängden I/II fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i grupp I respektive i grupp II. I ett sista steg ska antalet platser i grupp II minskas med en tredjedel. Denna tredjedel går till grupp I.
Hur högt resultat man troligvis kommer att behöva i grupp II vill jag inte spekulera i.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com
Olivia 2010-02-18
Kan en sökande i grupp I även ingå i grupp II fast då med kompletteringar? Om en sökande även söker genom grupp II kommer den sökande då också ""bidra"" till att fler platser går till grupp II då platserna fördelas proportionerligt efter andelen behöriga sökanden?
Chris Wigh 2010-02-21
Hej
Man kan prövas i båda grupperna om man har t ex har konkurrenskompletterat. Det är inte de sökande som flyttas över utan platser.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: