den gamla sjuksköterskeutb

Hej!
""Jag har den """"gamla"""" sjuksköterskeutbildningen, dvs den där man först läste vårdlinjen, sedan 2-årig sjuksköterskelinje (jag har inriktning psykiatri)""
Vad finns det för utb som jag kan förkovra mig i, tex inom psykiatri och/eller geriatrik och som inte kräver komplettering av den nya sjuksköterskeutb.
Om komplettering krävs, vad är det jag måste läsa in??
Tunga frågor kanske, men jag hoppas på hjälp!
Kan tilläggas att jag är 46 år.
Vänligen
Lena
Lena brostedt 2010-03-08 02:58

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-03-09
Hej
På Karlstad Universitet har de t ex en specialistsjuksköterskeutbildning mot psykiatri. Om du inte har den 3-åriga utbildningen måste du komplettera med 15 hp vetenskaplig metod. 15 hp motsvarar en halv termins studier. Högskolan i Gävle har en specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre. De skriver bl a följande om man inte har den 3-åriga utbildningen
""""""Saknas formell behörighet kan andra relevanta kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.. """"""
Reell kompetens kan vara om du t ex har jobbat inom området. Gå in på länken och sök på specialistsjuksköterska och se vad de olika högskolorna kräver. Jag kan tänka mig att en del använder sig av reell kompetens om man saknar den formella behörigheten
https://www.studera.nu/aw/courseSearch.do?lang=sv
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: