krav på utbildnignar

hej, jag försöker få reda på vilka ämnen som krävs för att läsa vissa utbildningar, t.ex. företagsekonomi eller landskapsarkitekt, hittar ingenstans överskådligt på internet.
Arvid 2010-03-21 03:00

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-03-21
Hej
Det finns överskådligt vilka behörigheter som gäller för program som ger en yrkesexamen. Men för kurser måste du gå in på respektive högskola och titta.
Gå in på länken och Områdesbehörigheter
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com

Skriv kommentar: