kandidatkurs/grundkurs?

Vad innebär kandidatkurs? Är det typ en Ckurs eller?...
Iv 2010-03-28 04:01

Skriv kommentar: