Ansökan till fristående kurser

Hur gör man om man vill läsa flera fristående kurser parallellt? Tas inte de kurser som man rangordar som lägre bort, om man kommer in på den man rangordnar som högst? Så är det ju i alla fall med programmen.
Anonym 2007-04-10 00:18

Kommentarer:


Anonym 2007-04-10
Hej
""Du kan prioritera kurser som sammanlagt blir 30 poäng i 1:a, 2.a hand osv.. Då kan du bli antagen till 30 poäng. Om du har VHS.katalogen så läs igenom stycket """"Anmälningskoder"""" på sid 16.""

Skriv kommentar: