basårskursers påverkan på betygssnitt?

Hej
Jag har gått basåret på KTH för att få behörighet till läkarlinjen.

Jag läste att behörighetsgivande kurser alltid räknas in när man räknar ut sitt betygssnitt. Hur går detta till när jag har fått bokstavsbetyg (a,b,c,d,e,f,) ? Eller räknar man inte in betyget för dessa kurser när man har läst det på kth?
Lina neumann nordenbäck 2010-04-09 03:02

Kommentarer:


MD 2010-04-12
nej man räknar inte in dessa betyg i snittet utan du får bara behörigheten genom denna utbildning. Men eftersom det är en komplettering hamnar du i kompletteringskvoten.

Skriv kommentar: