Ang. urval

Hej!

Jag ska söka till psykologutbildningen nu till hösten men har även tänkt söka enstaka kurser ifall jag inte skulle komma in. Jag har nu börjat fundera på om det kan bli så att jag står utan utbildningsplats till hösten.

Om jag vid första urvalet hamnar på reservplats till psykologutbildningen men kommer in på någon av de kurser jag sökt så vill jag ju stå kvar som reserv i hopp om att kunna komma in vid andra urvalet. För att stå kvar som reserv (till psykolog) krävs det väl att jag tackar nej till min plats som jag ev. erbjudits i en enstaka kurs? Vad gör jag då om jag sedan inte kommer in på psykolog efter andra urvalet? Står jag då utan utbildningsplats HT2010?  

Detta ger mig huvudbry... Hoppas någon kan hjälpa mig!

Hälsn. Alicia
Alicia Nilsson 2010-04-13 03:03

Kommentarer:


Sussi 2010-04-14
Tackar du ja till antagen plats till en kurs med lägre prioritet, kan du tacka ja till reservplats på alternativ med högre prioritet samtidigt utan att riskera att tappa din antagna plats på kursen. Det är antal hp som du tackar ja till (antagen resp reservplats) som spelar roll här. Skulle du efter andra urvalet inte bli antagen till psykologprogrammet som du har som första prioritet så har du kvar din antagna plats på lägre prioriterade val, om du tackade ja till den platsen efter första urvalet. Skulle du bli antagen till psykolog så stryks alternativ med lägre alternativ. Men när det är ett program och en kurs som man är antagen till och det är inom den gräns som man kan bli antagen till per termin (45 hp) så kan man va antagen till både kurs och program och kunna ta båda platserna om man vill det. Så du behöver inte tacka nej till antagen kurs för att stå kvar som reserv på psykologprogrammet, du kan låta det va och se hur det blir i andra urvalet. Är du kvar som reserv på psykolog då så kan du börja den kurs du är antagen till (och tackat ja till) istället

Skriv kommentar: