särskilt urval.socialpedagogiska programmet

Ska på intervju ang särskilt urval på det socialpeagogiska programmet,undrar bara vad intervjun handlar om oxå vad det är för prov man får göra..
Sören lindgren 2010-05-11 03:06

Kommentarer:


Sören lindgren 2010-05-19
Ska på intervju vid det socialpedagogiska programmet,undrar vad det är för prov och vad man intervjuas om...hoppas på svar denna gång...

Skriv kommentar: