Vilken urvalsgrupp hamnar jag i?

Hej Syoguiden.

Jag gick ut gymnasiet 2006 med ett samlat betygsdokument. Jag kompletterade mina betyg på komvux (läste ca 1400poäng) och fick ihop 2350 poäng 2008. Hur fungerar det med dom nya reglerna from 2010? vilken urvalsgrupp hamnar jag i? Tycker att reglerna är snåriga för vad som egentligen gäller
Simon 2010-05-28 03:07

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-05-31
Hej
Om du har ett slutbetyg komvux där mindre än 2/3 av gymnasiepoäng är från vuxenutbildningen prövas du i urvalsgrupp II. Om du har ett slutbetyg från komvux med 14oo poäng från komvux och resten från gymnaiset så tror jag (ifall mna beräkningar stämmer) att du kommer at prövas i betygsurvslagrupp II. 2/3 av ett slutbetyg från komvux på 2350 poäng är ca 1566 poäng.
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
Simon 2010-05-31
Tack för svaret Chris!

Om jag väljer att läsa en eller två kurser till för att få mer än 2/3 av betygen från komvux, kommer jag då kunna söka i samma urvalsgrupp (grupp I) eller är det andra regler som gäller eftersom det sker efter att de nya reglerna trätt i kraft

Skriv kommentar: