antagningsbesked 2

På studera.nu står det att den skickas i början av augusti. Undrar hur lång tid man får på sig att svara eftersom det inte står nånstans om det.

Mvh
Susan
Susan 2010-07-01 03:11

Kommentarer:


Sussi 2010-07-01
Efter antagningsbesked 2 finns det ingen sista svarsdatum som det finns efter antagningsbesked 1.

Är man antagen får man information om registrering från skolan. Vill man ta sin antagna plats måste man registrera sig, annars förlorar man platsen. Vill man inte ha sin plats så registrerar man inte sig. Det brukar stå i informationspapprena man får hemskickat om man blivit antagen efter andra urvalet om hur de vill att man ska göra och vem man kan kontakta om det är något man vill eller undrar.

Är man reserv så är man det tills man kontaktar skolan och säger att man inte vill vara det längre eller att tiden för reservantagning har löpt ut.

Skriv kommentar: