sen anmälan

jag har gjort en sen anmälan och då behandlas dessa i mån av tid och plats av högskolan som man har sökt till och inte av VHS, vad jag har förstått.

Men min bror har också sökt efter den 15 april och fick antagningsbesked idag. Hur kommer det sig?
Är det för att kursen han har sökt till har fler platser än sökande kanske?
Sfff 2010-07-12 03:11

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-07-18
Hej
Sena anmälningar behandlas i mån av tid och detberor säket på när ansökan skickades inmen också hur sökandebliden på utbildningen ser ut
Hälsningar Chris,www syoguiden.com

Skriv kommentar: