Humanioraämnen

Jag har en fil. mag i Idé- och lärdomshistoria och snart även en fil. kand i Praktisk filosofi och är nu även inne på Litteraturvetenskap. Min fråga är om du känner till någon praktisk användning för dessa ämnen - om det går att bunta ihop dem till en sammanhängande examen eller liknande, eller ifall det finns arbeten som har ett eller flera av dessa ämnen som meriterande (förutom lärare/doktorand som jag redan känner till). Har inte riktigt funnit arbetsområden får dessa ämnen.. Tacksam för svar
Gabriella 2010-08-04 03:14

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-06
Hej
Det enda yrke jag kan komma på som har en direkt koppling är lärare.
Men man kan också söka andra typer av jobb som inte har en dirket koppling. Univeristetsstudier ger ju andra färdigheter och förmågor än bara själva ämnekunskaperna som t ex förmåga att analyser och kritiskt granska. En mycket bra träning i att uttrycka sig både skriftligt och muntligt.
Lunds univeristet har gett ut en rapport som heter Humniora i yrkeslivet(se länk)
http://www.evaluat.lu.se/publ/Rapp%20HumIYrkelivet.pdf
Dä rkan du få tips om hur du kan använda dina studier när du söker arbete och vilken typ av arbete du kan söka.

Skriv kommentar: